Skulptur/Instalasjon
Perpetum Mobile – utprøving 1. I sin eigen saus.
Installasjon, 150 x 60 x 100 cm, 2011/2012

Combisykkel med store doble framfelgar, 26 Colaboksar, verandakassar og bøtter i plast, 20 liter Coka Cola

Billedkunstnerene i Oslo og Akershus, BOA, Oslo og Tromsø Kunstforening, Tromsø, 2012


////////////////////////////////////////////


Perpetum Mobile – utprøving 2. Opp og nedturer.
Installasjon 200 x 100 x 50 cm, 2011/2012 
Tre, plast (kanner og flasker) og vatn med konditorfage
Billedkunstnerene i Oslo og Akershus, BOA, Oslo og Tromsø Kunstforening, Tromsø, 2012


////////////////////////////////////////////


Utvekst

Skulptur, 14 x 11 x 17 cm

Porselensobjekt, gips og voks med pigment

The Museum of Longing and Failure, Bergen, Norge, 2010

////////////////////////////////////////////


Tovegsluft og Krysning
Skulptur, 70 x 85 x 60 cm og 85 x 110 x 85 cm, 2012

Vanlege bilslangar blir penetrerte og tetta med sykkelslangar. Lufta går frå den eine til den andre i den eine

Galleri No Place, Gamelbyen, Oslo, 2012
////////////////////////////////////////////


Alm frå Dronningas hage.
Skulptur, 34 x 34 x 92 cm, Ørebro, 2009
Lag av eit stykke av eit tre frå Dronningas hage sørvest for slottet i Oslo.  Kubben treng vatn for å halda seg oppreist og står derfor oppi ei skål.


////////////////////////////////////////////


Jording.

Installasjon, 250 x 140 x 200 cm, Suldal, 2008

Laga av materialar på staden

////////////////////////////////////////////


eg tenkte hardt på noko (thinking hard on something)

Installasjon for video og luftmadrass. Lengde: 00:87 still frå video i loop installasjon


Installasjonen er sett saman av ein 01,20m høg og 00,50m brei firkanta trekasse(eller søyle). I trekassen,nede ved golvet, er det stukke inn ei 01,80 m lang grønfarga luftmadrass. Publikum er invitert til å legge seg på rygg på luftmadrassa og å stikke hovudet inn i kassa.Videoen blir vist på ein monitor som “heng ned” øvst i kassa. Videoen viser hender som legg på og tek av nokre steinar. I tillegg til lyden av steinane høyrest lyden av små bølger mot stranda.


////////////////////////////////////////////


Hanging out.

Readymade skulptur, 160 x 105 x 120 cm, 2006

50 kleshengere sette saman til ein pyramide. Denne er hengt opp horisontalt og festa til eine veggen med krokar. Topp-punktet er festa til ein krok i motståande vegg med eit 2 m langt tau.////////////////////////////////////////////


Pålitelege kjelder.

Readymade skulptur, Stol 44 x 44 x 78cm, Auser 20 x 70 cm, 2006

Readymadeskulptur sett saman av ein stol og to suppeauser.

////////////////////////////////////////////


Trapp mellom to tre. (Steps between two trees).

Skulptur, 150 x 60 x 630 cm, 2006

Laga av tre og skrudd saman med jernskruar.


Laga av rimelege trematerialar og skrudde saman med metallskruar. Den over 6 meter høge trappa er bygd opp mellom to tre. Trappa har fire deler som alle er monterte rett over kvarandre. Når ein brukar trappa vil hovudet kollidere med trappedelen over.

////////////////////////////////////////////


Eit steg tilbake
Readymade skulptur, 2004
Steds og tidsspesifikt arbeid.
Eg brukte gips til å ”reparere” eit nedslite trinn i trappa på eit offisielt bygg i Oslo. Bygget er frå 1870 talet.


////////////////////////////////////////////


Landskap med blått hav
Readymade skulptur, 2003