Foto/Video prosjekt

Signaturer. 10 Postkort frå Oslo

Postkort, 2007 – 2012
- Bjerrgaardsgate, Oslo, 12. mai, 2007

- Bjerrgaardsgate, Oslo, 11. mai, 2007

- Oslo, 19. juni, 2008

- Kristian IV gate, Oslo, 30. sept., 2007

- Sharm El Sheikh, Egypt, 13. feb., 2012

- Kristian IV gate, Oslo, 30. sept., 2007

- Waldemar Thranes gate, Oslo, 28. april, 2007

- Ebbellsgate, Oslo, 28. april, 2007

- Kristian IV gate, Oslo, 1. juli, 2009

- St. Olavs gate, Oslo, 28. April, 2007


Galleri No Place, Oslo, 2012

Skiplingar 1-6


Foto/ objekter.  29,5 x 42cm. 2012. Galleri No Place, Gamlebyen, Oslo


Skipla tyder, øydelagd, forstyrra, endra.  Det skipla objektet i kvart bilde er retta opp.  Loddesnor er nytta  under opphenging.

Korrigeringer 1-12


12 x 18cm & 18 x 12cm  på A4 fotopapir. Innramma. 2008.


Om å rette opp skeive objekter.


Sammen er de ulike.

22 postkort  10 x 15cm kart. Fargefoto og print. 2004

Ein fotodokumentar av buss-skur i Stavangerområdet. Stavanger er ein by på sørvestkysten av Noreg. Bussskura er presenterte på postkort. Dei 22 skura som er presenterte på korta, er alle ulike.