Tekst

Eg prøver å hente fram nye former og egenskaper ved kjent og kvardagsleg materiale.

Eg jobber på tvers av teknikkar og blandar gjerne. Arbeidene blir oftast uttrykt ved hjelp av skulptur, performance og dokumentasjonsutstyr som foto og video.

Mennesket sine vilkår blir framstilte i form av modellar for det som fungerer og det som ikkje fungerer.

Sigmund Skard wrote 2008